Báo giá - lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Báo giá

BẢNG DỰ TOÁN LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT 

STT Công Suất Điện Đơn Vị Tính Diện Tích Cần Lắp Tấm Pin  Giá Thành Dự Kiến Bảo Hành
1 Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 1kw Bộ 6m2 Liên hệ
5-25 năm
2 Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 2kw Bộ 12m2 Liên hệ 5-25 năm
3 Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 3kw Bộ 20m2 Liên hệ 5-25 năm
4 Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 5kw Bộ 32m2 Liên hệ 5-25 năm
5 Hệ thống NLMT không có ắc quy tích điện 10kw Bộ 56m2 Liên hệ 5-25 năm
6 Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 20kw Bộ 112m2 Liên hệ 5-25 năm
7 Hệ thống điện NLMT không có ắc quy tích điện 30kw Bộ 192m2 Liên hệ 5-25 năm
8 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 300w Bộ 2m2 Liên hệ 5-25 năm
9 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện  500w Bộ 3m2 Liên hệ 5-25 năm
10 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 1kw Bộ 6m2 Liên hệ 5-25 năm
11 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 2kw Bộ 12m2 Liên hệ 5-25 năm
12 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 3kw Bộ 20m2 Liên hệ 5-25 năm
13 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 5kw Bộ 32m2 Liên hệ 5-25 năm
14 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 6kw Bộ 40m2 Liên hệ 5-25 năm
15 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 10kw Bộ 56m2 Liên hệ 5-25 năm
16 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 15kw Bộ 96m2 Liên hệ 5-25 năm
17 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 20kw Bộ 112m2 Liên hệ 5-25 năm
18 Hệ thống điện NLMT có ắc quy tích điện 30kw Bộ 196m2 Liên hệ 5-25 năm
Bản quyền thuộc về Congnghexanhvn.com | cung cấp bởi MinhDuongADS.Com