Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 142 MW

Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Xanh VN lắp đặt Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 142 MW.

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW