Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 142 MW

Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Xanh VN lắp đặt Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 – Tây Ninh công suất 142 MW.

Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW 1 Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW 2Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW 3Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW 4Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW 5 Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 2 - Tây Ninh công suất 142 MW 6

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập