Dự án điện mặt trời Đức Huệ – Long an công suất 56 mw

Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Xanh VN triển khia lắp đặt dự án điện năng lượng mặt trời Đức Huệ – Long An.

Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 1 Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 2 Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 3 Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 4 Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 5 Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 6 Dự án điện mặt trời Đức Huệ - Long an  công suất 56 mw 7

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập