Hệ thống điện NLMT 5KW có pin lưu trữ ở Phan Thiết

Dự án hệ thống điện NLMT 5KW có pin lưu trữ ở Phan Thiết