Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa Cục Bộ Sumikura Tại KCN Đại Đồng

Lắp đặt hệ thống điều hòa cục bộ Sumikura Công trình công ty TNHH AR Tech Vina tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa Cục Bộ Sumikura Tại KCN Đại Đồng 1

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập