Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm LG Tại Lô CN13

Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm LG Công ty TNHH Jinyoung HNS Vina tại Lô CN13, Khu Công nghiệp Khai Quang – Phường Khai Quang – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. 

Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm LG Tại Lô CN13 1

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập