Hệ Thống Điều Hòa VRV Daikin Hưng Gia 1, TP. HCM

Lắp đặt hệ thống điều hòa VRV Daikin Công trình công ty TNHH DV Giáo dục Poly tại R4-27,28,29 Hưng Gia 1, (Lô R4), Khu A Đô Thị Phú Mỹ Hưng, Đô Thị Nam Thành Phố, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Hệ Thống Điều Hòa VRV Daikin Hưng Gia 1, TP. HCM 1

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập