Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa VRV Daikin Tại Lô C7 Khu CN Thăng long

Lắp đặt hệ thống điều hòa VRV Daikin Công trình công ty TNHH bút chì Mitsubishi Việt Nam tại Lô C7 Khu CN Thăng long, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa VRV Daikin Tại Lô C7 Khu CN Thăng long 1

Bình luận

Các trường gắn * là bắt buộc nhập