Thi công điện NLMT 1000 kw nhà máy đường biên hoà Tây ninh

Thi công điện NLMT 1000 kw nhà máy đường biên hoà Tây Ninh: