Thủ tục khai báo hải quan và nhập khẩu pin năng lượng mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời 100w giá rẻ  hiện nay Việt nam chưa sản xuất được mà phải đi nhập khẩu từ nước ngoài, vì vậy nên thủ tục và thuế nhập khẩu cũng cần được quy định và mọi người tuân thủ theo những điều dưới đây:

Đối với thủ tục hải quan truyền thống:  được quy định trong Khoản 2 Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.

Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 thay thế cho Thông tư 194/2010/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2013, bạn có thể tham khảo thủ tục nhập khẩu tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

Đối với thủ tục hải quan điện tử: Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại”như sau:

Hồ sơ hải quan điện tử bao gồm:

a) Tờ khai hải quan điện tử ở dạng điện tử. Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, mẫu Tờ khai sửa đổi bổ sung, mẫu Bản kê tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này (sau đây gọi chung là tờ khai hải quan điện tử in).

Trường hợp một tờ khai hải quan điện tử in có 01 (một) phụ lục, người khai hải quan ký tên, đóng dấu trực tiếp lên bản phụ lục. Trường hợp một tờ khai hải quan điện tử in có nhiều hơn 01 (một) phụ lục thì người khai hải quan ký tên, đóng dấu vào tờ phụ lục cuối cùng và toàn bộ các tờ phụ lục phải đóng dấu giáp lai.

Thủ tục khai báo hải quan và nhập khẩu pin năng lượng mặt trời 1

b) Các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan điện tử được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP.

Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang dạng điện tử hoặc ngược lại, việc lưu giữ hồ sơ hải quan điện tử và các chứng từ chuyển đổi của hồ sơ hải quan điện tử được thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Các giấy tờ quy định tại Điều này nếu là bản chụp thì chủ hàng, người đại diện hợp pháp của chủ hàng phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các giấy tờ này.

Khi người khai hải quan:

có văn bản đề nghị cấp lại tờ khai hải quan điện tử in (bản do người khai hải quan lưu) đã bị thất lạc, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai in tờ khai hải quan điện tử từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai ký tên, đóng dấu Chi cục và xác nhận “Tờ khai được Chi cục Hải quan…cấp lại ngày…tháng…năm…”. Điều kiện để được cấp lại, thủ tục cấp lại, việc sử dụng, theo dõi, quản lý đối với tờ khai điện tử in cấp lại thực hiện tương tự quy định hiện hành đối với tờ khai sao y bản chính từ bản chính tờ khai giấy lưu tại cơ quan Hải quan.

Thủ tục khai báo hải quan và nhập khẩu pin năng lượng mặt trời 2

Về thuế suất thuế nhập khẩu:

Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết bạn đọc phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Với mặt hàng “tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ”, bạn tham khảo các mặt hàng trong nhóm 85.41 “Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Cụ thể bạn đọc có thể tham khảo mặt hàng:

– 8541.40.21: Tế bào quang điện có lớp chặn, chưa lắp ráp;

– 8541.40.22: Tế bào quang điện có lớp chặn được lắp ráp ở các mô-đun hoặc làm thành tấm.

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng trên có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

Để được lắp đặt điện năng lượng mặt trời gia đìnhbáo giá lắp đặt pin năng lượng mặt trời hoặc mua các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời như: điều hòa năng lượng mặt trời, đèn led năng lượng mặt trời giá rẻ, hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí nhà xưởng…hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments