Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về việc xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam dưới hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà nước hỗ trợ phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời:

Về cơ chế giá mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới: Quy định theo hướng giá mua bán điện tạm thời áp dụng thí điểm cho 3 năm tới (giai đoạn 2016 – 2018) đối với các dự án đã có trong quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt, các dự án thuộc khu vực có tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển. Bộ Công Thương rà soát, cập nhật giá thiết bị điện mặt trời đang có xu hướng tiếp tục giảm hiện nay để đưa ra mức giá mua bán điện phù hợp, đồng thời cần nghiên cứu, bổ sung thêm quy định để từng bước triển khai thực hiện đấu thầu các dự án điện mặt trời theo hướng công khai, minh bạch và giảm giá bán điện của các dự án.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời 1

Về cơ chế giá mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cập nhật giá thiết bị điện mặt trời đang có xu hướng tiếp tục giảm hiện nay để đề xuất cho phù hợp.

Đồng thời nghiên cứu, bổ sung thêm các quy định về quản lý đối với việc mua bán chứng chỉ giảm phát thải hiệu ứng nhà kính (CERs) đối với các dự án điện năng lượng mặt trời cho gia đình.

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Việt Nam đang có nhiều chuyển biến:

Bổ sung quy định, cơ chế nhằm khuyến khích phát triển sản xuất thiết bị điện mặt trời trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa dự án điện mặt trời để từng bước giảm bán điện của dự án điện mặt trời.

Tiềm năng của điện mặt trời Việt Nam còn rất lớn. Nhưng nếu các doanh nghiệp trong nước không có sự chuẩn bị vững chắc và sự hợp tác của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh trên sân nhà khi các doanh nghiệp nước ngoài vốn thừa kinh nghiệm đi trước cũng như tiềm lực tài chính trong lĩnh vực này.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường điện năng lượng mặt trời của Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và ngày càng được các doanh nghiệp lớn của các nước quan tâm và xúc tiến đầu tư lắp ráp điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Từ thực tế của thị trường, ông Hùng cho rằng, gần đây Chính phủ, Bộ Công Thương đã có nhiều chính sách để hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng sạch phát triển, tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước cần phải tận dụng tối đa cơ hội này để đầu tư, phát triển. Trong đó, doanh nghiệp cần tính đến chi phí lắp đặt pin năng lượng mặt trời,  sản xuất theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp.

0/5 (0 Reviews)
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments